Dana 14.03.2022. godine, u kompaniji Euromeat d.o.o. Maglaj, proveden je nadzorni HACCP i ISO 9001:2015 audit. Ovom prilikom je izvršena kontrola usklađenosti dokumentacije, kao i kontrola poštivanja principa HACCP-a, a sve sa ciljem distibucije zdravstveno ispravnog finalnog proizvoda krajnjim potrošačima. Ovo je potvrda da kompanija

Euromeat posluje u skladu sa međunarodno priznatim normama, uz neprestano unaprjeđenje poslovanja, a sve u cilju zadovoljstva krajnjih potrošača. Želimo pokazati našu orjentisanost na kvalitet, kao i kontinuirano unaprjeđivanje svih poslovnih procesa. Vrijedno radimo na poboljšanju već postojećeg sistema unutar naše organizacije, kao i na implementaciji novih standarda. Brzo. SVJEŽE. Provjereno.

BosnianEnglishGerman